Greeha Laxmi Saving & Credit Co-operative Limited
Ghadiarhwa Ward No. 10 Birgunj, Parsa , Nepal
Greeha Laxmi Saving & Credit Co-operative Limited
Ghadiarhwa Ward No. 10 Birgunj, Parsa , Nepal

Remittance

गृहलक्ष्मी मनी ट्रान्सफर सेवाः

  • संसारका विभिन्न देशवाट आउने रेमिट्यान्सलाई संस्थाले विभिन्न मनी ट्रान्सफर सेवासँग संझौता गरी सहजै उपलब्ध गराउनुको साथै अन्तरदेशीय रेमिट्यान्स सेवालाई पनि संचालन गरेको छ ।